Woordenlijst A-Z

Verzamelnaam voor alles wat afwijkend is aan lichaam en geest. Dit zijn niet enkel ziektes, maar ook syndromen, handicaps, psychische ziektes, symptomen en ziekteverschijnselen. 

Stukjes eiwit die het lichaam normaal zelf aanmaakt. Het helpt bij een normale werking van het lichaam (voornamelijk goeie werking van zenuwcellen). 

Een zeldzame aandoening waarbij amyloïd zich foutief begint te klitten en daardoor opeenstapelingen vormt, tussen de lichaamscellen. Symptomen verschillen afhankelijk van in welk(e) organ(en) het amyloïd zich opstapelt. 

Voorgeschiedenis en relevante omstandigheden met betrekking tot een ziekte of aandoening.


Meer info op raliga.be over: “ANAMNESE”     

De structuur van het lichaam of de manier waarop dit geconstrueerd is.

Meer info op raliga.be over: “ANATOMIE”    

Afkorting van Anti-Cyclisch geCitrullineerde Proteïnen. Antistoffen tegen een specifiek eiwit in het lichaam, namelijk cyclisch gecitrullineerd peptide (CCP). Aanwezigheid van deze stoffen in het bloed toont zeer specifiek reumatoïde artritis aan; slechts zelden zijn deze antistoffen aanwezig zijn bij gezonde mensen. Hun aanwezigheid wijst op een complexer geheel van auto-immune reacties die leiden tot de symptomen van reumatoïde artritis. Deze stoffen kunnen al aangetoond worden in het bloed voordat er symptomen zijn. 

Dit betekent dat er anti-CCP antistoffen worden teruggevonden in het bloed. Aanwezigheid van deze stoffen in het bloed toont zeer specifiek reumatoïde artritis aan; slechts zelden zijn deze antistoffen aanwezig zijn bij gezonde mensen. Wanneer een persoon met reumatoïde artritis ook reumafactor of anti-CCP antistoffen in het bloed heeft, is dit seropositieve reumatoïde artritis. 

Antilichamen = antistoffen = Immunoglobulinen (Ig): Dit zijn stoffen in het bloed, die belangrijk zijn voor het afweersysteem (immuunsysteem). Ze worden ook wel immunoglobulinen (Ig) genoemd. Het afweersysteem maakt ze aan als reactie op lichaamsvreemde stoffen die binnendringen in het lichaam (bacteriën, virussen, …). Ze zorgen dat je afweersysteem tegen de indringer kan vechten en hem in de toekomst sneller kan herkennen en uitschakelen. 

Met betrekking tot het gewricht.

Gewrichtsontstekingen

Veel voorkomende aandoening van het bewegingsapparaat. Tast je hele gewricht aan (voornamelijk kraakbeen, maar ook bot, gewrichtsontsteking, gewrichtsbanden, …).  

Afname van weefsels of organen (doordat cellen afsterven). Bijvoorbeeld, atrofie van spieren is het verminderen in volume en werking van de spieren, wat zwakke spieren veroorzaakt.  

'zelf'

Is gelijk aan auto-antistoffen: Antilichaam dat zich richt tegen eigen lichaamscellen en -weefsels. 

Is gelijk aan auto-antilichamen: Antistof die zich richt tegen eigen lichaamscellen en -weefsels. 

Een foutieve reactie van het afweersysteem tegen het eigen lichaam. Het afweersysteem valt het eigen lichaam aan. 

Een auto-immuunziekte ontstaat wanneer het afweersysteem foutief reageert en de gezonde cellen van ons eigen lichaam aanvalt, in plaats van ziekteverwekkers (virussen, bacteriën, …). 

Soort witte bloedcellen die deel uit maken van de verworven afweer. Ze bekijken continu alles wat in ons volledig lichaam voorkomt (zowel lichaamseigen deeltjes als mogelijke ziekteverwekkers). Na activatie door een T-cel, veranderen B-cellen in een nieuw soort B-cellen (plasmacellen) en kunnen zij antilichamen aanmaken. Tijdens een eerste afweerreactie tegen een bepaalde stof/ziekteverwekker, veranderen sommige B-cellen in B-geheugencellen. Deze blijven lange tijd in rust en reageren pas bij een tweede blootstelling aan dezelfde stof/ziekteverwekker. Hierdoor wordt de afweerreactie bij een tweede blootstelling sneller opgestart. 

Verzamelnaam voor verschillende technieken om het lichaam in beeld te brengen. Bijvoorbeeld: echografie, röntgenscans. 

Stelt het lichaam in staat om te bewegen. Bestaat uit: gewrichten, botten, banden, kapsels, kraakbeen en skeletspieren.  

Bezinkingssnelheid of sedimentatie van rode bloedcellen (erytrocyten) wijst op hoe snel rode bloedcellen naar de bodem van een buis bloed zakken. Dit bezinken gaat sneller bij mensen met een ontsteking. Dit is pas zichtbaar in het bloed enkele dagen na de start van de ontsteking.

Soort lichaamsweefsel met een ondersteunende, beschermende of verzorgende functie. 

Afbrokkelen of verlies van bot.

Bij gezonde personen wordt er ongeveer even veel bot aangemaakt als er wordt afgebroken door het lichaam. Botontkalking of osteoporose is een aandoening waarbij meer bot wordt afgebroken dan aangemaakt. Hierdoor wordt het bot zwakker en kan het makkelijk breken.  

Grote knobbel aan de zijkant van de grote teen. Dit komt vaak voor bij hallux valgus. 

betrekking hebbend op hart en bloedvaten.
Meer info op raliga.be over: “CARDIOVASCULAIR”

Aandoening door te veel druk op een zenuw in de pols (medianus zenuw). De ruimte waardoor deze zenuw loopt noemt de carpale tunnel. Wanneer de druk in deze ruimte zo groot wordt dat de zenuwfunctie verstoord wordt, spreekt men van carpale tunnel syndroom. 

Langdurig, komt vaak ook langzaam op.

Is het tegenovergestelde van acuut: kortdurend, plots opgekomen. 

het verschijnsel dat iemand aan meerdere chronische ziektes tegelijk lijdt, andere gezondheids- problemen die ook (of zelfs nog meer dan bij niet RA-patiënten) aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld: cardiovasculaire risico’s, osteoporose (al dan niet cortisone-geïnduceerd).
Meer info op raliga.be over: "COMORBIDITEIT"

Bijkomend probleem in het normale ziekte-, behandelings- of genezingsproces. Dit kan een bijkomende ziekte of onvoorziene gebeurtenis zijn. Bijvoorbeeld als complicatie bij een langdurige peesontsteking kan het scheuren van de pees voorkomen. 

Een synthetische variant van het lichaamseigen bijnierschorshormoon. Deze groep van stoffen onderdrukt diverse lichamelijke reacties bij ontstekingen en infecties. De bijnierschorshormonen worden geproduceerd door de buitenste zone (de cortex) van de bijnieren.

CRP staat voor C-reactief proteïne. Aanwezigheid van dit eiwit in het bloed toont ontsteking aan. Hoe hoger de waarde, hoe ernstiger de ontsteking. Het toont niet aan waar de ontsteking zich in het lichaam voordoet. CRP is al zichtbaar in het bloed enkele uren na de start van de ontsteking. Dit in tegenstelling tot de bezinkingssnelheid, die maar trager stijgt in reactie op ontsteking. 

CT staat voor Computer Tomografie. Dit is een onderzoek waarbij röntgenstralen op het lichaam of bepaalde lichaamsdelen gestuurd worden om deze in beeld te brengen. De volgende lichaamsdelen worden goed in beeld gebracht met een CT-scan: botten, hersenen, longen, buikorganen, bloedvaten. 

Disease Activity Score = score van ziekteactiviteit. Score van 28 pijnlijke en gezwollen gewrichten met inbegrip van dezelfde gewrichten: schouders, ellebogen, polsen, MCP gewrichten, PIP gewrichten en de knieën.

De DAS-score bestaat uit 4 onderdelen: het aantal gezwollen gewrichten; het aantal pijnlijke gewrichten; de mening van de patiënt; de bezinkingssnelheid van het bloed.

De uiteinden van het lichaam; bijvoorbeeld: handen, voeten. Distale aantasting van gewrichten betekent dat bijvoorbeeld de voeten vaker aangetast zullen zijn door reumatoïde artritis dan de knieën en de handen vaker dan de schouders. 

Disease-modifying antirheumatic drugs ("ziekteverloop beïnvloedende geneesmiddelen tegen reuma") of DMARD's vormen een groep geneesmiddelen die de activiteit van ontstekingen in de gewrichten vermindert. De middelen worden gegeven met als doelstelling het zo veel mogelijk voorkomen van gewrichtsbeùschadiging zoals die bij reumatoïde artritis veel voorkomen.

of decubitus: Plek op het lichaam waar de huid kapot is, door te veel druk door te lang te zitten of liggen. 

Onderzoekstechniek waarbij ultrasone (niet-hoorbare) geluidsgolven naar het lichaam gestuurd worden om een beeld van inwendige organen en weefsels te vormen. Het apparaat wordt op de huid gezet, met gel ertussenin om de golven vlot te laten passeren en een goed beeld te krijgen. Elk weefsel heeft zijn eigen manier om de geluidsgolven terug te sturen, waardoor de verschillende weefsels van elkaar kunnen onderscheiden worden op het beeld. 

Bepaald door je genen, die je krijgt van je ouders. Een erfelijke ziekte wordt veroorzaakt door één of meerdere van die genen die afwijkend zijn. 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Aandoening met pijn in spieren en vezelig bindweefsel. Fibro = vezel, myo = spier, algie = pijn. Fibromyalgie geeft verschillende klachten: naast pijn en stijfheid komen ook vaak slaapproblemen, hoofdpijn en darmproblemen voor. 

Beperkingen in het dagelijks leven. Niet meer zoals voorheen kunnen functioneren. 

is de complete genetische samenstelling van een organisme, cel of virus.
Het menselijkgenoomproject (afgekort HGP (van human genome project)) is een programma om de structuur van het menselijke DNA volledig op te helderen, tot op het niveau van de individuele basenparen, en alle menselijke genen te identificeren en te lokaliseren. Bij de aanvang ervan in 1988 leek dit nog haast een utopie; de gebruikte technieken schreden echter zo snel voort dat het nog ruim voor het geplande eindpunt grotendeels af was.

glucocorticoïden vormen een groep steroïde-hormonen die door de bijnierschors worden geproduceerd. Zij danken hun naam aan het feit dat het corticosteroïden zijn met een effect op het metabolisme van glucose, niet aan de aanwezigheid van een glucose-residu in het molecuul.

een natuurlijk voorkomend aminosuiker en wordt soms ingezet als behandelmethode bij artrose omdat in in-vitro-onderzoek en dierexperimenteel onderzoek glucosaminesulfaat in staat blijkt om het kraakbeenstofwisseling te normaliseren, om beschadigd kraakbeen te herstellen en ook lichte ontstekingsremmende eigenschappen blijkt te bezitten. Interventieonderzoek bij mensen naar de effecten van glucosamine bij artrose levert echter wisselende resultaten op. Om deze reden is het geen algemeen geaccepteerde behandelmethode en is het voornamelijk in de alternatieve geneeswijze populair.
Meer info op raliga.vzw over: "GLUCOSAMINE", "KRAAKBEEN"

suiker leidt tot glycatie, een stofwisselingsproces dat de veroudering enorm versnelt.
Reactie tussen glucose- of fructose (suikers) en proteïnen (eiwitten). Zo kunnen bijvoorbeeld glucosemoleculen reageren met eiwitmoleculen. Door dit proces “plakken” eiwitten aan elkaar vast en vormen AGEs. Hierdoor wordt het door eiwit opgebouwde weefsel stijver (eiwitten vormen de bouwstoffen van onze weefsels). Bloedvaten, die ook worden opgebouwd uit het door eiwit gefabriceerde weefsel, worden dus ook stijver door glycatie. Stijvere bloedvaten hebben een grotere kans om te scheuren.

Health Assessment Questionnaire = (VDF: Vragenlijst Dagelijks Functioneren): meet moeilijkheden bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijkse leven en wordt door de patiënt zelf ingevuld. Er zijn acht vragen, met per vraag vier antwoordcategorieën (vragenlijst met 8 onderverdelingen: aankleden, opstaan, eten, stappen, reiken, grijpen, hygiëne, gebruik van handen). De score 0 staat voor ‘zonder moeite’ en score 3 betekent ‘onmogelijk’. Het totaal wordt gedeeld door acht en levert een totaalscore op tussen 0 en 3 (de Functional Disability Index). (lees meer)

het heiligbeen is het grootste bot van de wervelkolom. Het is driehoekig van vorm, en bestaat uit drie tot vijf samengegroeide wervels. Het ligt tussen de lendenwervels en de stuit.

een organische verbinding, meer bepaald een biogeen amine, die betrokken is bij verscheidene fysiologische processen. De stof speelt een rol in het maag-darmkanaal, fungeert als neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel en heeft een functie in het afweersysteem.

HLA = Human Leucocyte Antigen. Elke mens is drager van een ganse reeks HLA-genen. Deze zijn verschillend van mens tot mens. Reeds tientallen verschillende HLA-eiwitten werden gevonden. Zij kregen een naam bestaande uit een letter en een nummer.

abnormale vochtophoping (in een gewricht).
Meer info op raliga.be over: "VOCHTOPHOPING"

zonder aanwijsbare oorzaak

antigeen dat een immuunreactie oproept

verzamelnaam voor al de antistoffen in het bloed. Bij de mens zijn 5 categoriën van afweerstoffen (antistoffen) bekend: IgA, IgG, IgD, IgE en IgM. De klassen IgA, IgG en IgM zijn de drie belangrijkste groepen van afweerstoffen die een rol hebben in de verdediging van de mens tegen infecties. Ze spelen een belangrijke rol bij de interactie tussen T-cellen en B-cellen.
Meer info op raliga.be over "IMMUNOGLOBULINEN"

het immuunsysteem is een verdedigingssysteem met als doel indringers of veranderde eigen cellen te bestrijden. De Latijnse term immunis betekent vrijgesteld, verwijzend naar bescherming tegen indringers van buiten.

een geneesmiddel dat de werking van het afweersysteem remt.

met ontsteking gepaard gaande.

verminderde reactie op insuline. Hierdoor wordt het bloedsuiker niet volledig opgenomen en blijft het bloedsuikergehalte te hoog.

een groep cytokinen die geproduceerd worden door geactiveerde macrofagen en lymfocyten (beide zijn leukocyten vandaar -leukine) gedurende een immuunrespons. Het doel van de interleukineproductie is om met andere leukocyten te communiceren (vandaar inter-). Interleukinen stimuleren leukocyten om tot proliferatie en differentiatie over te gaan.
De interleukinen zijn genummerd op volgorde van ontdekking.

JIA is een verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen bij kinderen, ook wel jeugdreuma genoemd. Er zijn drie hoofdvormen: oligo-articulaire jeugdreuma, poly-articulaire jeugdreuma en systemische jeugdreuma

gespecialiseerd glad bindweefsel; sterk elastisch oppervlak, gevormd uit collageen en ander materiaal dat de uiteinden van de botten bedekt en als bescherming voor alle gewrichten dient. 

meer info op raliga.be over KRAAKBEEN

 

reactie van de afweer van het lichaam tegen een lichaamsvreemde stof die op een andere lichaamsvreemde stof lijkt.

(merknaam: Arava) behoort tot een groep stoffen (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs) die voorgeschreven worden bij de behandeling van vormen van reuma zoals reumatoïde artritis en arthritis psoriatica.

de binnenste lagen van de hersenvliezen; de pia mater en de arachnoidea.

of witte bloedcellen (van het oudgrieks, witte cel) zijn cellen met een celkern die zich in het bloed bevinden. Ze maken maar een heel klein deel uit van de cellen in het bloed, op iedere witte bloedcel zijn er vele honderden rode bloedcellen, maar de witte bloedcellen zijn wel een stuk groter. Ze vormen een belangrijk component van het immuunsysteem. Witte bloedcellen spelen ook een rol bij sommige allergische reacties, zoals een type I-allergie. Witte bloedcellen zorgen er tevens voor dat je ziektes voorkomt. Ze hebben gemiddeld een langere levensduur dan de rode bloedcellen.
Meer info op raliga.be over 'LEUKOCYTEN'

Gewrichtsbanden of ligamenten zorgen voor steun en stabiliteit in een gewricht. Ze houden de botten stevig bij elkaar. Ze bestaan uit bindweefsel. 

 

 abnormaal vetgehalte in bloed, meestal te veel vetten (hyperlipidemie).

 

of dislocatie: toestand waarin de botten die het gewricht vormen geen contact meer met elkaar maken.
Meer info op raliga.be over 'LUXATIE'

een type witte bloedcel die in het rode beenmerg wordt gevormd. Sommige lymfocyten kunnen antistoffen tegen ziekteverwekkers maken. De antistoffen worden gemaakt tegen bepaalde stoffen (antigenen) van het oppervlak van de ziekteverwekker. Er zijn drie soorten lymfocyten: T-lymfocyten, B-lymfocyten en NK-cellen.

afweercel die een belangrijke rol speelt in het ontstekingsproces. Macrofagen verwijderen bv. beschadigde cellen en produceren TNF-alpha. In het weefsel van gewrichten met veel ziekteactiviteit zijn ze in groten getale aanwezig.

stof waarvan de aanwezigheid in het bloed met grote waarschijnlijkheid wijst op het bestaan van een bepaalde ziekte (synoniem: merkstof)

een veel gebruikte techniek om moleculen te kunnen identificeren. Die identificatie vindt plaats aan de hand van de massa's van verschillende brokstukken van het te onderzoeken molecuul.

stof die vrijkomt na contact tussen een allergeen en een mestcel en die een reactie veroorzaakt.

een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt. Methotrexaat wordt in lage dosering (5 tot 30 mg in een wekelijkse dosering) gebruikt bij aandoeningen zoals psoriasis, reumatoïde artritis, multiple sclerose, de ziekte van Crohn, lupus erythematodes, colitis ulcerosa, sclerodermie, astma. In hoge dosering remt methotrexaat de groei van sommige tumoren waarmee het ingezet kan worden bij sommige soorten kanker, bijvoorbeeld bij leukemie.

Zij stabiliseren niet-gevouwen of gedeeltelijk gevouwen proteïnes door ze aan zich te binden. Daarmee voorkomen zij samenklontering en verval van de nieuw gesynthetiseerde keten.

hartspierweefsel

Het niet goed functioneren van een of meer zenuwen. Is er slechts een enkele zenuw aangedaan, dan spreekt men van mononeuropathie, zijn het er enkele van oligoneuropathie, zijn het er vele dan spreekt men van polyneuropathie.

waarneming van pijn, schadelijke prikkel van buitenaf waarop het lichaam reageert

ook subcutane noduli - onderhuidse reumaknobbels. Met zwelling gepaard gaande ontsteking onder de huid; kan aan het onderliggende bot gehecht zijn of vrij beweegbaar.
Meer info op raliga.be over: "NODULI"

niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) zijn ontstekingsremmende geneesmiddelen die niet behoren tot de groep van de corticosteroïden. Een ander woord hiervoor is prostaglandinesynthetaseremmers.

Voorbeelden van NSAID's zijn ibuprofen, diclofenac, meloxicam, naproxen, etofenamaat, celecoxib. Het acetylsalicylzuur (aspirine, Aspegic) wordt ook tot de NSAID's gerekend. Deze stof was er al een eeuw voordat de eigenlijke NSAID's werden ontwikkeld en heeft bovendien een werking op de bloedstolling.

Cellen met de naam osteoclasten breken bot af, de osteoblasten bouwen bot op.

een stofwisselingstoestand, waarbij meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS - reactive oxygen species) in de cel gevormd wordt of aanwezig is.De reactieve zuurstofverbindingen beschadigen alle delen van de cel, inclusief proteïnen, lipiden en DNA.

Het uitwendig of inwendig met de hand of handen voelen aan een patiënt als onderdeel van geneeskundig onderzoek. Om de exacte ligging van een letsel te lokaliseren wordt er meestal gepalpeerd naar de aangedane structuur.

het actieve weefsel van een orgaan.

knieschijf; plat driehoekig bot aan het voorste gedeelte van de knie. 

de wijze waarop een ziekte ontstaat (genesis = ontstaan), ziekteoorzaak, de wijze waarop een ziekte ontstaat

deel van de medische wetenschap dat de oorzaken en de aard van de ziekten behandelt en de veranderingen in het lichaam die er het gevolg van zijn. Synoniem = ziekteleer

het koppelen van polyethyleenglycol aan geneesmiddelen ofwel het pegyleren vindt de laatste jaren in toenemende mate plaats. Men beoogt hiermee de verblijftijd van een middel in het lichaam te verlengen, waardoor zowel de duur als de mate van werkzaamheid kan toenemen. Toepassingen vinden nu vooral plaats bij geneesmiddelen op basis van eiwitten.

buitenste vlies van het hartzakje, het vlies dat om het hart heen ligt. synoniem: pericardium

pinchen = grijpen. Pinch is de greep tussen duim en wijsvinger.
Deze greep is zeer belangrijk om iets te kunnen grijpen of op te rapen…
Meer info op raliga.be over: "GRIP" - "GRIJPTANG"

borstvlies of longvlies, tussen het longvlies en het borstvlies bevindt zich de interpleurale ruimte die met vocht gevuld is.

‘poly’ = Grieks voor ‘veel’ - ontsteking van veel gewrichten

betekent in het algemeen groei of verspreiding, meer in het bijzonder de ontwikkeling van een cel (biologie).

vierhoofdig

hoeveelheid

Benaming voor bepaalde moleculen, vaak eiwitten, of chemische groepen op het celoppervlak of in het cytoplasma met specifieke bindingseigenschappen voor bepaalde stoffen, zoals hormonen, neurotransmitters, voedingsstoffen, geneesmiddelen en vergiffen, die de ontvankelijkheid van de cel of het organisme bepalen.

Meer info op raliga.be over: RECEPTOR

het wegblijven of verminderen van ziekteverschijnselen.
Meer info op raliga.be over: "REMISSIE"

roodheid van de huid of slijmvliezen, dit is één van de kenmerken van een ontsteking

Een aandoening waarbij over gans het lichaam granulomen ontstaan. Dit zijn meestal microscopisch kleine ophopingen van cellen, maar ze kunnen uitgroeien tot de grootte van een kippenei. Het is een soort ontsteking van het bindweefsel en kan zich in het hele lichaam voordoen, (overal waar men bindweefsel vindt). Dus ook in levensnoodzakelijke organen.

de wetenschap en de techniek betreffende het onderzoek van de door ziekte teweeggebrachte veranderingen in het serum, in het bijzonder van antistoffen.
Meer info op raliga.be over "SEROLOGIE"

vragenlijst over uw gezondheidstoestand.

elastische weefsels die kracht geven om de botten te bewegen.
Meer info op raliga.be over "SPIEREN"

tegelijkertijd aan beide gewrichten (beide polsen, beide schouders,…).

mensen die voor een lange tijd reumatoïde artritis hebben gehad, kunnen de ziekte genaamd Feltysyndroom ontwikkelen. Het beïnvloedt witte bloedcellen en de milt en kunnen problemen met de bloeddruk veroorzaken.

slijmerige vloeistof in de gewrichten, die door een vlies wordt afgescheiden. Synoniem: gewrichtssmeer.

vlies dat de binnenzijde van gewrichten bekleedt en de synovia afscheidt.

gewrichtsvliesontsteking

slijmvlies dat de gewrichtsholten, scheden rondom de pezen en slijmbeurs bekleedt - synoniem: synoviaal vlies.

verschillende organen kunnen worden aangetast.

T-cellen ofwel T-lymfocyten zijn afweercellen, onderdeel van de specifieke cellulaire afweer. Ze zijn specifiek want elke T-cel kan reageren op een specifiek vreemd oppervlak.

Aandoening waarbij zwelling van het enkelgewricht druk geeft op de zenuw aan de binnenkant van de enkel, net boven de hiel. Symptoom is vaak tintelende voetpijn, uitstralend naar voetzool. 

peesontsteking
Meer info op raliga.be over "TENDINITIS"

ontsteking van het binnenkapsel van de peesschede

de eigenschap van een stof of een ziekte om bij de foetus afwijkingen te veroorzaken als de moeder tijdens de zwangerschap met de stof in aanraking komt, deze inademt of inneemt, dan wel de ziekte doormaakt.

een groep geneesmiddelen die de werking van TNF-α (tumornecrosefactor) remmen of zelfs blokkeren. Deze geneesmiddelen werden bij de introductie eind jaren 90 vooral gebruikt bij de behandeling van enkele soorten reuma, tegenwoordig is het indicatiegebied uitgebreid naar onder meer de ziekte van Crohn, psoriasis en colitis ulcerosa. TNF-alfa is een cytokine die het optreden van een ontstekingsreactie bevordert. Door blokkeren van het effect van TNF-α wordt de afweer verlaagd. Een van de bijwerkingen is dan ook het versneld optreden van opportunistische infecties die ook nog eens ernstiger kunnen verlopen. De presentatie van infectieziekten tijdens gebruik van TNF-α blokkers kan ook veranderen wat de diagnose vervolgens bemoeilijkt.

vroeger prealbumine genoemd, is een proteïne waarvan de bloedconcentratie een goede indicator is voor de eiwitvoedingstoestand. Op fuctioneel niveau is transthyretine vooral een transporteiwit voor het schildklierhormoon T4, vandaar de naam. Verder is het een dragereiwit voor retinol-bindend eiwit (RBP). Hierdoor voorkomt transthyretine het verlies van RBP en het daaraan gebonden vitamine A door uitscheiding via de nier.

problemen bij het strekken van een vinger bij nodulaire vergroting in één of meer flexorpezen, meestal ter hoogte van de MCP-kop. De vinger kan tijdelijk of permanent in flexie of extensie geschoten zijn. Als de vergroting door het vernauwde gebied is getrokken, kan deze plotseling loslaten of de vinger op zijn plaats ‘springen’. Treedt op  bij zowel artrose als reumatoïde artritis.
Meer info op raliga.be over "TRIGGER FINGER"

TNF-α is een cytokine. Het speelt een belangrijke rol bij inflammatoire processen en de acute fase reactie.

Een verzamelnaam voor alle (inwendige) ontstekingen in het oog. Uveïtis-patiënten klagen vaak over een vermindering van het gezichtsvermogen van een of beide ogen. Ze zien wazig, hebben last van zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Een aantal mensen kan het licht niet goed verdragen. Soms is het oog pijnlijk en rood. Uveïtis kan heel plotseling beginnen met een pijnlijk, rood oog of zeer geleidelijk met steeds waziger gaan zien. Het kan in één oog voorkomen, afwisselend in één van beide ogen of in beide.

ontsteking van de wanden van de bloedvaten

Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH): wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven.

(RA en zwangerschap) omdat Leflunomide lang in het lichaam blijft, moet de patiënt 10 dagen een welbepaald medicament innemen om de Leflunomide 'uit het lichaam te wassen'.
Leflunomide wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met actieve reumatoïde artritis of actieve artritis psoriatica. Leflunomide stopt de activering en uitbreiding van de cellen die verantwoordelijk zijn voor de ontsteking.
Meer info op raliga.be over "LEFLUNOMIDE"

verhoogd cholesterol en-of vetgehalte van het bloed

zwanenhalsmisvormingVervormde positie van de vinger, waarbij het gewricht dat zich het dichtst bij de vingertop bevindt permanent naar de handpalm is gebogen, terwijl de dichtstbijzijnde verbinding met de palm ervan weggebogen is (DIP-flexie met PIP hyperextensie). Het wordt vaak veroorzaakt door verwonding of ontstekingsaandoeningen zoals reumatoïde artritis.
Meer info op raliga.be over: "ZWANENHALSMISVORMING"