De reumaverpleegkundige ondersteunt

Bijkomende vragen / antwoorden naar aanleiding van de infodag RA-liga ZATERDAG 28 MAART 2009 en de voordrachten “RA en vermoeidheid” / “RA, wat na de diagnose ?”

Is een RA die niet onder controle is altijd een gevolg van verkeerde medicijnen of het niet goed aanslaan van die medicijnen?

Meestal wel :

“RA EN VERMOEIDHEID” (Lezing tijdens onze Grote Infodag op zaterdag 28 maart 2009 in feestzalen De Vesten, Kanaalweg 6 te Eindhout-Laakdal)

Vermoeidheid is een zeer verscheiden en veel voorkomend maar onderschat symptoom bij reumatoïde artritis, vergelijkbaar met pijn en functiebeperking.

Onzekerheid en angst bij de start van een behandeling & therapietrouw

Als je pas te horen krijgt dat je reumatoïde artritis hebt word je meestal overdonderd door informatie die de arts en/of verpleegkundige maar ook mensen in je omgeving je zullen meegeven. Naast de klachten waar je mee geconfronteerd wordt (pijn, niet meer kunnen,…) krijg je nogal eens te maken met adviezen over wat je moet laten of doen en oplossingen voor “genezing”.