Belang vroege behandeling RA

Geplaatst op: 
Dinsdag, 23 februari, 2016 - 14:42

Het belang van vroege behandeling bij reumatoïde artritis staat als een paal boven water.
Tot recent was er in Vlaanderen jammer genoeg weinig over de behandelingsvertraging tussen het begin van de symptomen en de start van de behandeling geweten.
Uit onderzoeken blijkt dat er zo vlug mogelijk en liefst op verschilende niveaus moet worden ingegrepen.
Bewustwording van RA-symptomen moet in eerste instantie worden verhoogd.
Vandaar is geschikte educatie van alle mogelijke hulpverleners, artsen-verpleging-apothekers-kinesisten, uiterst belangrijk én moeten er bovendien middelen worden ontwikkeld voor de verbetering van RA-detectie.

Lees het artikel: Behandelingsvertraging bij reumatoïde artritis

Eerder gepubliceerd m.b.t. het doctoraatsonderzoek van Diederik De Cock: Betere resultaten met minder medicijnen!?, Betere resultaten bij vroege RA